Publikacje
mgr Marlena Magda-Nawrocka
 
 
1994
 • (z S. Kałagate) Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na osadzie wczesnośredniowiecznej w Zawadzie, gm. Zielona Góra, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", t. XXXV, s. 329-338, Wrocław
1995
 • Mur obronny i fosa w Przewozie, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", t. XXXVI, s. 207-216, Wrocław
 • Średniowieczny miecz ze Zbąszynia, gm. loco, woj. zielonogórskie, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. III, s. 223-227, Poznań
1996
 • Osada kultury przeworskiej w Ciepielowie, gm. Nowa Sól, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. XXXVIII, s. 341-349, Wrocław
1998
 • Kordelas z Nowogrodu Bobrzańskiego, Roczniku Lubuski, t. 24, cz. 1, s. 187-190; Zielona Góra
 • Zbiór podków końskich z Kożuchowa, Archeologia Środkowego Nadodrza, t.1, s. 183-195, Zielona Góra
 • Wstępne sprawozdanie ze ścisłego nadzoru na stanowisku nr 1 w Świebodzinie, Archeologia Środkowego Nadodrza, t.1, s. 219-220, Zielona Góra
 • Sprawozdanie z badań ratowniczych przy kościele p.w. św. Michała Archanioła w Świebodzinie, Archeologia Środkowego Nadodrza, t.1, s. 221-222, Zielona Góra
2002

 • Zbiór kafli płytowych z kamiennej studni w Zielonej Górze, „Archeologia Środkowego Nadodrza”, t. 2, Zielona Góra, s.205-236.
2004

 • Zabudowa trzech działek przyrynkowych i kamienna studnia w Zielonej Górze, [w:] Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza, z.1, Zielona Góra, s. 156-163
 • Wstępne wyniki badań archeologicznych w Krośnie Odrzańskim na stanowisku 1C, jako przyczynek do rozważań nad przemianami osadniczymi wzdłuż Odry, [w:] Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza, z. 2, s. 284-293, Zielona Góra
 • (z P. Dziedzicem i S. Kałagate) Wstępne wyniki badań archeologicznych na terenie Starego Miasta w Żaganiu w latach 1995-1997, „Archeologia Środkowego Nadodrza”, t. 3, Zielona Góra, s. 65-168
2005

 • (z T. Strukiem) Krosno Odrzańskie przez wieki. Teritorio de Crosone, Krosno Odrzańskie
2006

 • Znaczenie rekonstrukcji dawnego budownictwa w dydaktyczno-poznawczej działalności muzealnej, [w:] Rekonstrukcja dawnego budownictwa w rezerwatach i skansenach, Biblioteka Studiów Legnickich, t. 9, Poznań, s. 45-50.
 • Historia odkryć i badań archeologicznych na obszarze gminy Krosno Odrzańskie, [w:] Archeologia w studiach nad najstarszymi dziejami Krosna Odrzańskiego, Krosno Odrzańskie, s. 9-21
 • Dzieje badań na terenie miasta Krosno Odrzańskie, [w:] Archeologia w studiach nad najstarszymi dziejami Krosna Odrzańskiego, Krosno Odrzańskie, s. 59-80
 • (z E. Haduch i inni) Zaawansowane deformacje  szkieletu starszej kobiety z cmentarza średniowiecznego z Krosna Odrzańskiego, [w:] Starość – wiek spełnienia, „Funeralia Legnickie”, t. 8, Poznań
2007

 • Odkrycie w kościele św. Andrzeja na tle źródeł pisanych o Iławie, „Archeologia Środkowego Nadodrza”, t. 5, Zielona Góra, s. 225-241
 • Odkrycie na terenie zakładów włókienniczych „ Polska Wełna” w Zielonej Górze, „Archeologia Środkowego Nadodrza”, t. 5, Zielona Góra, s. 341-349
 • Czy Zielona Góra w swych początkach należała d o systemu loco forensis ?, [w:] Zielona Góra na przestrzeni dziejów. Przemiany społeczno-kulturowe, Zielona Góra, s. 144-154
2008

 • Nowożytny cmentarz z pl. B. Prusa w Krośnie Odrzańskim, [w:] Archeologia, Antropologia i Historia w studiach nad dziejami Krosna Odrzańskiego. Nekropolia mieszkańców Krosna nad Odrą, , Kraków-Zielona Góra-Krosno Odrzańskie, s. 7-77
 • Epidemie, zachowania, tradycje i odkrycia, [w:] Epidemie, klęski, wojny, „Funeralia Lednickie”, t.10, Poznań, s. 157-163
 • Archeologia i muzealnictwo w lokalnym życiu społecznym i kulturalnym XIX i pierwszej połowy XX w. na terenie powiatu krośnieńskiego, [w:] Kultura i społeczeństwo na Środkowym Nadodrzu w XIX i XX wieku, s. 48-61
 • Badania wykopaliskowe na ul. Kopernika w Zielonej Górze, „Studia Zielonogórskie”, t. 14, Zielona Góra, s. 53-68
 • Półkosek odkryty na konstrukcji hakowej w Zbąszyniu, województwo wielkopolskie, [w:] ad Oderam fluvium. Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego, red. B. Gruszka, Zielona Góra, s. 437-440
 • (z A. Szczepanek) Nekropolia i grób zbiorowy ze Świebodzina, „Archeologia Środkowego Nadodrza”, t. 6, Zielona Góra, s. 227- 
2009

 • Wpływ Odry na rozwój osadnictwa w rejonie Krosna Odrzańskiego, [w:] Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. VII Warsztaty Terenowe, IV Sympozjum Archeologii Środowiskowej, 20-22 maja 2009, Kórnik, s. 95-98


  Współredakcja:

  2002

  Archeologia Środkowego Nadodrza, t. 2;

  2004

  Archeologia Środkowego Nadodrza, t. 3;

  2005

  Krosno Odrzańskie przez wieki. Teritorio de Crosone, Krosno Odrzańskie;

  Archeologia Środkowego Nadodrza, t. 4;

  2006

  Archeologia w studiach nad najstarszymi dziejami Krosna Odrzańskiego, Krosno Odrzańskie;

  2007

  Archeologia Środkowego Nadodrza, t. 5;

  2008

  Archeologia, Antropologia i Historia w studiach nad dziejami Krosna Odrzańskiego. Nekropolia mieszkańców Krosna nad Odrą, Kraków-Zielona Góra-Krosno Odrzańskie;

  Archeologia Środkowego Nadodrza, t. 6 (w druku);

 
 
 
 
statystyka