Publikacje
mgr Paweł Stachowiak
 
 

 
2008
- Pszczewskie piece hutnicze z okresu wpływów rzymskich [w]Ad oderam fluvium - księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego, red. B. Gruszka, Zielona Góra, s. 399-404.

2010
- Produkcja węgla drzewnego w okresie wpływów rzymskich (na przykładzie mielerza odkrytego w Królowie na stan. 2, gm. Trzebiel, pow. żarski, woj. lubuskie, AZP 68-08/37), Archeologia Środkowego Nadodrza, tom VII, Świdnica, s. 101-108.
- Wstępne sprawozdanie ze ścisłego nadzoru archeologicznego prowadzonego w związku z remontem zamku w Sulechowie woj. lubuskie, Archeologia Środkowego Nadodrza, tom VII, Świdnica, s. 263-268.
- Starożytne hutnictwo na Dolnych Łużycach, Z otchłani wieków, rocznik 65, s. 117-122.
2011
- Hutnictwo żelaza na Ziemi Międzyrzeckie w świetle badań archeologicznych [w] Ziemia międzyrzecka w przeszłości, tom IX, red. B. Mykietów, M. Tureczek, Międzyrzecz, s. 11-22.

 - Hutnictwo żelaza na terenie polskiej części Dolnych Łużyc [w:] Ogień - żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony, red. A. Jaszewska, A. Michalak , Zielona Góra, s. 223-234. 

- Fragment szpili z brązu odkryty na stan. nr 31 w Mozowie, gm. Sulechów, pow. zielonogórski, woj. lubuskie, Archeologia Środkowego Nadodrza, tom VIII, Zielona Góra, s. 209-212.

-(z W. Ossowskim) Późnośredniowieczna łódź jednopienna z miejscowości Brody, pow. zielonogórski, Archeologia Środkowego Nadodrza, tom VIII, Zielona Góra, s. 281-288.

2012

- Niekonwencjonalny budulec świdnickiego kościoła, [w:] Świdnica rycerskie gniazdo, red. J. Orlicka – Jasnoch, Świdnica, s. 49-52.

 -
Żużel żelazny z grodziska w Nowińscu, stan. 2, gm. Lubsko, woj. lubuskie [w:] Nowiniec, stan. 2. Wczesnośredniowieczne gordzisko na pograniszu śląsko - łużyckim w świetle badań interdyscyplinarnych, red. B. Gruszka, Zielona Góra, s. 141-154.

 - (z. S. Kałagate, P. Osypińskim) Relikty późno nowożytnego mielerza odkrytego na stanowisku nr 4 w Wilkanowie, gm. Świdnica, pow. zielonogórski, woj. Lubuskie, Archeologia Środkowego Nadodrza, tom 9, s. 241-250.

- Fragmenty dyszy rurkowej odkryte na stanowisku Bogumiłów nr 8, pow. żarski, woj. lubuskie, [w:] Z najdawniejszych dziejów. Grzegorzowi Domańskiemu na pięćdziesięciolecie pracy naukowej, red. A. Jaszewska, Zielona Góra,  s 255 - 260

- Bebut – kindżał carski odkryty w Krośnie Odrzańskim, Archeologia Środkowego Nadodrza, tom 9, s. 251-257.

2013

- Przyczynek do poznania kuźnic obszaru Bruzdy Zbąszyńskiej, [w:] Ziemia międzyrzecka w przeszłości, tom XI, red. B. Mykietów, M. Tureczek, Międzyrzecz, s. 21-28.

 
 
 
statystyka